Els valors de l’Ecoxarxa

Som una organització autònoma, autogestionada i autosuficient, cap estructura estatal ens pot representar. No estem sota cap bandera, ni simbologia.

És inclusiva: no s’exclou ni es discrimina per raó de cultura, raça, sexe, religió ni pertinença a cap grup social.

És horitzontal i assamblearia: cap persona està per sobre de cap altra.

Respectem la natura i als éssers vius. No als tòxics.

Busquem recolzament mutu, relacions afectives de proximitat basades en la confiança i la reciprocitat. Aportem al comú segons la nostra capacitat.

Les activitats han de ser sense explotació d’éssers vius ni bens. Respectant els seus cicles naturals.

Fem créixer projectes d’autoocupació vinculats a necessitats reals per a empoderar-nos.

Apostem per la moneda social, els intercanvis, els regals, les cessions, etc…