C. ADMINISTRACIÓ

COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ

1 Econòmica  – Comptabilitat, tràmits amb l’administració i l’estat i suport als socis autònoms.
2 Jurídica  – Cobertura per a resoldre problemes relacionats amb la legalitat de l’estat.
3 Moneda Social – Seguiment del volum d’usuaris de moneda social.
4 Espais comunals – Manteniment, adequació o adquisició dels béns comunals de l’EA.

Contacte: anoia@ecoxarxes.cat