C. INFORMÀTICA

COMISSIÓ D’INFORMÀTICA

1 Mitjans -Gestió dels mitjans públics de l’ecoxarxa: gestió web, cartelleria, documents…
2 Esdeveniments -Organització d’actes públics de difusió i d’activitats de promoció: fires, parades…
3 Arxiu/Document. -Recollida de la informació que genera l’EA: actes, acords, documentació interna…
4 InfoXarxa  -Servei intern de facilitació de l’accés a: web, llistes, correus electrònics, etc…

Contacte: informaticanoia@ecoxarxes.cat