Acta assemblea 01/06/16

ACTA ASSEMBLEA PERMANENT

1 de Juny 2016

Assistents: Lucie, Juli, Josep, Pere, Alba

Temps: Juli

Torns: Josep

Dinamització: Lucie

Acta: Alba

Punts

 1. Internet i aigua del Si l’Antro

 2. Comptes de CES

 3. Reciprocitat Jose

 4. Assignació Acollida

 5. Festa Diversitat

 6. Jornada del Rebost

 7. Caixa Ecoxarxa / Si l’Antro!

 8. Fira EA

 1. Internet i aigua: S’ha parlat amb els veïns per poder compartir l’Internet. L’aigua ja es comparteix. Ells proposen de fer intercanvi d’Internet i aigua per productes del Si l’Antro!

  L’ús de l’Internet es limitaria a necessitats d’assamblea i Si l’Antro! No que sigui lliure per tothom que entri al local.

  S’acorda preguntar quant paguen tant d’Internet com d’aigua. I s’aprova de fer un compte al Si l’Antro per ells i al final del mes ajustar els comptes.

 1. La Lucie ha creat un compte de CES pel Si l’Antro (ANOI0148). La contrassenya la passarà al grup de treball. També ha creat un compte per la Tresoreria de la EA (ANOI0149). Hi havia 250 ecos al compte de l’IntegralCES i s’han traspassat. També ens informa que encara hi ha comptes del CCC i de l’Aparador.

  La Lucie gestionarà el compte del CCC i del compte de l’Aparador s’acorda passar els 40 ecos en positiu al compte de la Tresoreria i tancar-la.

 1. Reciprocitat amb el lloguer del local

  La Lucie proposa començar la reciprocitat amb el Jose amb un compte al mateix Si l’Antro! I podent-li oferir una comanda del Rebost setmanalment (aprox 20ecos).

  L’Assamblea acorda fer el compte en el Si l’Antro. I sobre la comanda del Rebost acorda donar les eines al Jose perquè pugui gestionar-se les comandes del Rebost (20 ecos/setmana – 80 ecos/mes)

 1. Assignació Acollida

  El Manel s’ha afegit al grup d’acollida i demana reciprocitat en ecos. El grup d’acollida acorda dividir la seva assignació però durant el temps de formació, en el que implica més feina, es proposa posar una xifra simbólica 5ecos/ sessió – 10ecos/dia.

  Com la Volga també va estar un mes de formació però no va tenir reciprocitat en ecos s’acorda seguir amb el mateix acord i que es cobri 20 ecos pel temps que va estar fent acollides.

  La EA acorda assumir el cost en ecos en el periode de formació de les acollides.

 1. Festa Diversitat

El Josep pregunta si anirem com EA a la Festa de la Diversitat (1,2,3 de Juliol). Ell anirà amb Som Energia.

S’acorda que si algú de la EA va a la Festa i vol portar fulletons que ho faci. També es comenta que el més profitós seria fer una Xerrada de Moneda Social i potser estar una tarda, però no els 3 dies en un stand. El Josep s’encarrega de preguntar si és possible encabir-ho aquesta edició.

 1. Caixes EA / Si l’Antro

  S’havia dit que la caixa de la EA i del Si l’Antro seria la mateixa. L’Alba pregunta com s’hauria de gestionar.

  S’acorda que al finalitzar el mes el Si l’Antro! Quadrarà caixa i que si fan falta diners es demanarà a la caixa de la EA per poder pagar el lloguer.

 1. Fira EA

  El grup de fires programa una altra Fira de la EA pel 26 de Juny a Sesoliveres.