acta permanent 02/07/2014

Assemblea Permanent 02/07/2014

REGISTRE ASSEMBLEA

DATA: 02/07/2014

LLOC: Local Social EcoxarxAnoia (IGD)

ASSEMBLEA: Permanent

HORA INICI PREVIST: 19 h. / REAL: 19:20 h.

HORA TANCAMENT PREVIST: 21 h. / REAL: 21 h.

REGISTRE: Jordi

ACTA: Victor

TORNS: Juli

TEMPS: Artu

FACILITACIÓ: Luci

PRESENTACIÓ: Cap.

—————————————————————————————————————————————————————

ORDRE DEL DIA:
PROPOSTES PRESENTADES

CAP

PUNTS PENDENTS

1. Organització Tastets 04/07/2014

2. Aprovació i creació dels Nodes de Treball.

3. Aprovació Acords bàsics per l’Assemblea

4. Proposta pancarta EA

PUNTS ASSEMBLEA

1. JJAA CIC: Estructura Informática de l’EA

2. Resposta veina pancarta LGBTI

—————————————————————————————————————————————————————

PROPOSTES PRESENTADES

—————————————————————————————————————————————————————

PUNTS PENDENTS

1. Organització Tastets 04/07/2014

Davant l’impossibilitat de que les persones responsables dels Tastets puguin ser-hi aquest divendres, s’ha de buscar nous responsables pel Tastet d’aquest proper divendres.

ACORD: S’encarreguen Luci i Solso d’obrir el local, recollint a Vallbona els productes pel Tastet. Les begudes ja hi son a l’Espai.”

2. Aprovació i creació dels nodes de treball

Seguint el model d’estructura de la CIC, l’EA organitzarà la seva estructura segons el model derivat de les Jornades de Capacitació, amb les adaptacions necesàries a les característiques de l’EA.

(Podeu consultar els documents de referència en: http://infoxarxanoia.wordpress.com/002-estructura-de-lecoxarxanoia/).

ACORD: S’aprova l’estructura de nodes, comissions i grups de treball i s’asignen responsables provisionals de node fins que tota la xarxa organitzativa prengui forma:

1.NODE PERSONES: (Juli+Artu+Luci) 1.1 Acollida / 1.2 Capacitació / 1.3 Suport projectes / 1.4 Suport integral

2.NODE COMUNICACIÓ: (Vic+Artu) 2.1 Mitjans /2.2 Events / 2.3 Arxiu i Documentació / 2.4 InfoXarxa 

3.NODE ADMINISTRACIÓ:  (Vic+Jor) 3.1 Econòmia – 3.2 Jurídica – 3.3 Moneda social – 3.4 Espais Comunals

4.NODE COORDINACIÓ: (Artu+Juli) 4.1 Interna – 4.2 Xarxa Territorial/CIC – 4.3 Comarcal – 4.4 Metodologia

5.NODE PRODUCCIÓ: (Jordi+Solso) 5.1 Planificació – 5.2 Projectes productius – 5.3 Intercanvis – 5.4 Recursos comunitaris

6. SERVEI COMARCAL COOPERATIU: (Luci) 6.1. Alimentació – 6.2. Salut – 6.3. Educació – 6.4. Habitatge – 6.5. Transport  – 6.6. Xarxa CETIT”

3. Aprovació Acords bàsics per l’Assemblea

“ACORD: En absencia de cap posicionament en contra, l’assemblea aprova la versió 2 de la proposta de treball de referència. “(Podeu consultar el contingut en: http://infoxarxanoia.wordpress.com/acords-basics-per-a-lassemblea/)

—————————————————————————————————————————————————————

PUNTS ASSEMBLEA

1. JJAA CIC: Estructura Informática de l’EA

“Artu plantea la necesitat a curt/mig termini de tenir-ne servidors propis per donar suport i servei a les necessitats informàtiques de l’EA independentment dels serveis de la CIC.

ACORD: S’estudiarà la millor estructura per cobrir necessitats actuals i de futur de l’EA aprofitant els mitjans de la CIC, com a treball de camp previ a l’instal·lació futura de recursos pròpis.”

2. Resposta veina pancarta LGBTI

S’informa que la veina de la tenda del costat es va queixar de la pancarta a favor dels drets del col·lectiu LGBTI i ens va informar que es queixarà a la propietat. Esperem més informació

—————————————————————————————————————————————————————

REVISIÓ D’ACORDS: S’aproven.

REVISIÓ DE CALENDARI: S’aprova.

Tastets Acollida: 04/07/2014 Local Social EA (IGD)

Assemblea Permanent: 09/07/2014 Local Social EA (IGD)

Assemblea Permanent: 23/07/2014 Local Social EA (IGD)

APROVACIÓ DE L’ASSEMBLEA: No hi ha cap impugnació.

ASSITÈNCIA A L’ASSEMBLEA: 7 persones.

VALORACIÓ DE L’ASSEMBLEA: Positiva en general per l’agilitat i els resultats concrets, peró amb una certa frustració per la poca assistència.

—————————————————————————————————————————————————————

PROPERA CONVOCATÔRIA:

Assemblea Permanent: 09/07/2014 Local Social EA (IGD) 19/21 hores.

PUNTS PROPOSATS PROPERA CONVOCATÒRIA:

1. Punt Bens Inmobles edifici Cal Botines.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *