Acta permanent 23/03/2016

Assemblea dia 23 de març

Punts pendents:

>­ Documentació acollida (posposat a la propera assemblea)

­ > Relació amb la CIC (posposat a al propera assemblea)

­> Compte Integral CES EA

­> Fira

Presents : Josep, Anna, Anna Llibertat, Aurea, Alba, Juli, Lucie.

Acta : Lucie

Temps : Anna Llibertat

Facilitador : Juli

Torn paraules : Anna

1) Fulletons

Fulletó EA : es debat la confusió del nom de la nostra moneda. Pensem que està bé deixar “Rius” per diferenciar-nos de la CIC. Tenim que agafar la costum de fer ús d’aquest nom.

Cal afegir el grup de Fira a l’organigrama del fulletó EA, de moment només està en el diagrama.

Fulletó Rebost : Segona frase canviar per “És l’espai on ens trobem per intercanviar aliments honestos, ecològics i de proximitat.” Reorganitzar en forma de pregunta/resposta.

Els altres estan bé.

Farem els canvis aquests i aprovem imprimir uns quants per la fira del 3 abril. 10 A4 > 20 de cada.

El Juli fa els canvis, els envia als seus pares per corregir errors i se li passa al Nil per maquetació i disseny.

2) Fira

El mateix dia de la nostre fira es fa altre fira a Piera, la de la Forja. Pensem que no passa res.

De moment 16 persones vindran segur.

Per menjar pot ser fins 30 persones.

Pressupost 100€.

Lucie ha de posar en contacte el Pawel amb mail de fires.

Tallers previstos : fer taquilla inversa.

Mercè : alternatives productes neteja

Lourdes : estampació de punts de llibres

Anna Llibertat : destil·lació

Lucie/Juli : Moneda social

Horari 10 a 18h.

3) Compte Integral CES

La Sònia, no vol assumir més la responsabilitat del compte COOP.

Aprovem obrir diversos comptes : Si l’Antro, Fires, Basar, Comptabilitat EA.

Es passaran els 250,50 ecos del compte coop al compte de comptabilitat EA.

4) Punt Si l’Antro!

30 març a les 17 en lloc de fer reunió ens veiem per netejar i organitzar.

Esteu tots convidats i podeu portar coses com prestatgeries, pintura, estris de cuina, catifes, coixins…

5) Valoració 1er « I tu que saps» /Proper «Que ens qüestionem?»

S’han recollit rius i euros al primer «I tu que saps». Es proposa repartir :

­> Rius per les persones que fan la xerrada

­> Euros per la caixa de la EA per pagar lloguer Si l’Antro.

Valoració : bona participació, molt contents reacció gent i taquilla inversa. Tenien por de no tenir res de tecnologia, pantalles, projector.. però al final ha quedat força be sense.

Proper « I tu que saps?» Idea : sabater amb taller manual.

Primeres sortides :

­> Caminada per sant Jaume per reconèixer plantes,

­> Anar a Cancun,

> Anar a ca l’ Ivan i Assum.

Alba s’ofereix per parlar amb en Dani i proposar-l’hi de gestionar la caixa euros EA.

6) Relació CIC

Ara que s’està creant la CIA, amb qui mantindrem vincles i amb qui ens empararem?

De moment la CIA no està creada, fins llavors no podem dir res.

Estem en una situació rara perquè participem a la descentralització CIC per una part amb la

Bioregional Sur i per l’altre recolzem una iniciativa de descentralització molt local amb la CIA. Però la CIA no esta contemplada per la CIC.

De moment no podem plantejar cap estratègia perquè la CIA avança lentament. S’aconsella no

avançar-nos al futur i veure com flueix tot.

Es tanca l’assemblea a les 21:15.