Assemblea permanent 04/05/2016

ASSEMBLEA ORDINARIA
DATA: 4 maig 2016
LLOC: ANTRO (c/ de la Plaça 31) Piera
HORA: 7,15
Pren acta: Lucie
Assistents: Lucie, Juli, Josep, Anna,

ORDRE DEL DIA:
1 – Rebost
2 – Penjar un calendari físic dels actes que es duen a terme
3 – Facilitar les contrasenyes que falten
4 – Nova tramesa de fulletons
5 – Fer revisió calendari
6 – Economia de l’ecoxarxa i comptabilitat

1) El Rebost

L’ assemblea demana més reciprocitat i participació per part del Rebost. Estaria molt be tenir un repàs dels comptes del rebost i fer una posada en comú amb les altres caixes de l’EA.
Des de l’assemblea estem mirant de fer una tresoreria comuna amb tots els grups de treball de l’EA a fi de poder tenir liquidesa per a projectes que van neixent.

2) Penjar en un calendari físic els actes que es duran a terme per no haver de desconvocar-los. Fet al Si,l’Antro! El penjarem a l’entrada. També fa falta enviar las dates al grup d’informàtica per tal que pengin els actes al calendari web.

3) Facilitar les següents contrasenyes:
firanoia@ecoxarxes.cat
educanoia@ecoxarxes.cat
rebostanoia@ecoxarxes.cat Hecho
basar@ecoxarxes.cat
salutanoia@ecoxarxes.cat
Envieu-les a informaticanoia@ecoxares.cat o apunteu-les en un paper y doneu-li al Miki. 🙂
(les contrasenyes es guardaran sota clau).

4) Nova tramesa de fulletons

Fa falta els fulletons per al dia 4 de juny o abans per la inauguració del Si,l’antro!

Juli envia un whatsap al Nil ara mateix.

Volem fer 100 fulletons de cada, Juli proposa que es facin de paper reciclat, seran entre 80 i 100€. S’acorda comprar-ho.

5) Fer un repàs del calendari

– Acollida col·lectiva el divendres 13 de maig a las 19:30h al Si, l’antro! per a socis nous de l’EA. Inviteu a qui volgueu!

– 14 de maig: visita guiada als camps de l’Horta lliure.
– 14 de maig : ass.general global bioregio sud i nord Olot, falta un representant Anoia. El Juli mirara de anar-hi. Es fa un mail a socisanoia per convocar més gent.
– 4 de juny : Fira Coop de Cap a Igualada, hi haurà taules però no cadires. Es faran uns cartellets amb el logo de l’EA i “accepto moneda social”

Propostes
– 22 de maig : inauguració del Si, l’Antro! de 11 a 14h. Pendent aprovació en reunió del 11 de maig Si,l’Antro!
– 28 de maig: Fem activitat d’educació. I tu què saps? de sabatera. Pendent confirmació de la sabatera.
– 19 de juny: Visita lúdica a Ca l’Assum. Amb menjar de duc.

6) Economia de la Ecoxarxa (Tresoreria i Comptabilitat)

Es proposa fer de la següent manera :

Que cada grup de treball tingui una gestió de comptabilitat (euros i ecos) i que la assemblea sigui guardiana de la tresoreria (euros i ecos).

Des de administració, l’Alba porta la tresoreria d’euros i la Lucie dels ecos.

Quan un grup necessiti una inversió per començar o per un projecte en concret, es passarà per assemblea permanent el fet de treure diners de la tresoreria. Per això necessitem que els beneficis de cada grups es passin a la tresoreria cada trimestre.

Fi de l’assemblea a les 20,46