Assemblea permanent 17 d’agost de 2016

Assemblea permanent
17 Agost 2016
lloc: Plaça del Peix
hora: 7,30
Assistents: Josep, Anna, Artu, Lucie, Miquel, Marta, Alba

Ordre del Dia:
Valoració dels grups
Educació:
– En principi ens tornarem a trobar a començaments de setembre i per propera assemblea portarem propostes a curt i llarg termini.
– Acabar els mocassins
– Fer una sortida de plantes comestibles
– Una xerrada sobre cura dels grups
– Una xerrada sobre el paper que juguen en l’EA la gent gran i els discapacitats.

Fires:
– A l’octubre es farà una a Tous (en principi) per fer més accessible l’EA als
punts més llunyans de Piera
Rebost:
– Es va transferir els 100 euros al Rebost.
– El dia 4 es fa l’Assemblea del Rebost per parlar de l’economia, i també del
deute
Informàtica:
– Es necessita gent que vagi assumint feines, encara que no siguin d’envergadura. Per exemple gestionar els socis de l’EA del CES

Si,l’Antro:

– Es va decidir parar una mica a l’agost.
– En principi amb la paga de la CIC per fer acollides aquí, s’ha pagat el lloguer i les despeses del juliol, per tant amb el que envii la CIC de l’agost, es faran els pagaments d’agost.
– El Jorgito ha proposat un intercanvi. Ens paga l’internet i l’aigua a canvi de consumicions al local.
– Es va decidir que s’obriria menys dies, perquè la gent estava cremada i que
procurarien fer alguna activitat quan s’obris, si no hi ha activitat, no hi va
gent.
Acollida:

– Es segueix necessitant gent per fer les acollides, el seguiment, etc…
buscar un dia d’acollides i fer uns tastets perquè els nous socis ens vegin
més propers.
Propera assemblea, 7 de setembre 2016
Punts per la propera ordre del dia:
-Jornades assembleàries.
-Pla de les comissions de treball a l’EA
-Portar pensat qui pot portar la gestió del Ces.
-Col·laboració amb les tasques de l’Ecoxarxa
-Pensem com rescatar socis que no donen senyals de vida
Sense res més a tractar s’aixeca la reunió