Assemblea permanent 20 de juliol de 2016

Assemblea permanent

20 juliol 2016

Punts proposats :
– Petició econòmica des del rebost Som Riu
– Taller d’educacio en el silantro : reciprocitat?
– Valoració fira de la Diversidat
– Informatiu de proposta descentralització desde CIC

Acta : Lucie
Torns : Josep
Temps : Alba
Dinamizació : Juli
Assistents : Josep, Juli, Alba, Francesc, Artu, Anna, Lucie

– Informatiu de proposta descentralització des de CIC
La CIC informa que qualsevol persona que vulgui pot participar a la descentralizació rebent una asignació. Per exemple : fer acollides socis CIC a la comarca, gestionar les factures d’auto-ocupats…

– Valoració de la fira de la Diversidat
Al final no es va fer xerrada de moneda social, el Juli es disculpa.
Bona impressió, molta gent coneixia l’Ecoxarxa i també molta gent ens va trobar per primer cop. Hi ha dues persones interessades en fer acollida.
Vam compartir parada amb Som Energia i Eticom i aixó es valora positivament.
Al costat hi havia una parada d’una asociacioó molt interessant, que treballa amb persones amb malalties sense catalogar, els mateixos socis produeixen articles de cosmètica natural sense producte químic. Seria interessant vincular-nos amb ells.

– En principi els tallers des d’educació es pagan a la voluntat per hores i els euros van pel local i els ecos pel/la tallerista.
En el caso del taller de sabates hi havia un cost de 12€/persona para pagar el material. Les hores de treball de Jordina eran gratis ja que ens devia hores de sòcia auto-ocupada.
En aquest cas no es va deixar res pel local.
Es valorarà en cada cas si es pot cobrar o no, alguna cosa pel Silantro.
No es demana res concret al grup d’educació per fer tallers en el Silantro perque és un grup de l’Ecoxarxa.
La comissió dona els 12€ del darrers tallers que han fet al Silantro.

– El grup de Banc de Temps de Piera vol fer una sortida de plantes silvestres, es proposa juntar-ho amb la sortida de l’Ecoxarxa. S’aprova

– El grup d’educació vol un calendari clar per poder organitzar les seves activitats. Han hagut d’aplaçar dos cops el taller de reconeixement de plantes.
És complicat trobar una manera de coordinar-nos
HHi ha un calendari a la pagina web, hi ha una altre calendari físic al Silantro. Cal utilitzar-los
També les dates cal que s’avisin amb antel.,lació a l’assemblea.
Cal preparar una proposta més clara.
Primer caldria mirar de fer menys activitats al mes.
Les dates han de passar per assemblea permanent per aprovació perque és l’única que sap tot el què es preveu.

– El rebost té un desajust de caixa. Demana a la EA si el pt ajudar per cobrir el deute.
Hi ha 224€ a la caixa de l’EA.
És poc, el Silantro també necessita diners per pagar l’assegurança.
Es debat el fet de recolzar o no.
No es pot donar més de 100€.
S’aprova donar 100€ al rebost després de molt debat.

Es tanca l’assemblea a la 20:50.

Calendari :
Propera assemblea pel 17 de agosto.
4/09 jornada assemblearia rebost.
Durant l’agosto es farà una actividat en el Silantro,encara no hi ha data ni tema!
31 de julio : Sana’t amb la naturalesa a Cal Lari
21,22,23,24 Festa Major de Sant Jaume.