Assemblea permanent 30/11/2016

Assemblea del: 30/11/2016

Assistents: Artu, Lucie, Miquel, Elba, Pere, Marta, Rin, Josep, Anna, Alba, arriba més tard l’Esteve.

Acta: Alba
Torns: Anna

Punts del dia

-Valoració Fira

La valoració és positiva a l’hora de la trobada de persones de diferents Ecoxarxes, participació. De la Ecoxarxanoia va haver-hi poques parades. La Ass. Bioregional ha ajudat a que vingués més gent. Per tant tot i que va fer anar un horari apretat.

-Bioregional

A l’Ass. es va parlar de les diferents opcions de descentralització de la CIC. Les diferents Ecoxarxes exposen que no volen fer una coop. comarcal però si participar d’una més gran. Bioregional. Es va parlar dels diferents grups que es descentralitzen de la CIC.
Es busca una persona que s’impliqui en la CAC per la part econòmica.
Segun necesidad de cada comisión se irá trabajando.
Va assistir molta gent i va ser enriquidor.
Proyectos productivos, FEM FEINA; MERCAT COOPERATIU; Para la Fira, FIREM van sortir dues noves persones.

Artu perceb que després de la Ass. de la BR hi ha molta afinitat amb ells a l’hora de plantejar-nos fer una cooperativa.

Es veu més clar no treballar en comú amb La Cooperadora en el camí de fer la Cooperativa Comarcal.

En la proxima ass. de la Descentralización del 18-12 se planteará de no trabajar con CIA y seguir los passos de la BR.

Es perceb un conflicte no resolt amb La Cooperadora i ens preguntem com afrontar-ho perquè algunes senten que hi ha una relació insana amb ells.

– Una nova info de la descentralització de la CIC

Una ass. de Gestión de la empresa, hay una nueva forma de gestionar.
Hay tiempo para hacer bien la descentralización no hay prisa. Podemos montar con tiempo la nueva Coop.
Hay una opción de traspasar las 3 herramientas/empresas que gestiona CIC en vez de crear nuevas.

-Jornada Ass. Global CIC

10 y 11 de desembre Les Esplanes a prop de Valls.
Jornadas ASS. de la CIC para hablar de la descentralización.- Se unen la BRN y la BRS

10 dia lúdico, fira, festa per la nit //
11 Ass. General -Como nos vamos a relacionarn entre las dos BR. Ver como repartir recursos i compartir comisiones porque tenemos las mismas necesidades. (ej. informatica/ juridica) Qué queremos compartir, separar…
El lugar es un sitio autogestionado relacionado con la salud, habrá actividades para niños todo el dia.