QUÈ ÉS?

ECOXARXA

La Ecoxarxa de l’Anoia és una organització autònoma, autogestionada i autosuficient. La seva estructura és incompatible amb una estructura estatal o organitzativa que ens vulgui representar, per tant l’Ecoxarxanoia no es posarà sota cap bandera ni simbologia per no ser etiquetada per conceptes erronis.

Està organitzada de manera horitzontal de manera que no hi ha cap persona per damunt d’altra, impedint estructures piramidals.

L’Ecoxarxa Anoia és una organització oberta a totes les persones que vulguin entrar a formar part del projecte. no exclou ni discrimina persones o col·lectius per la seva tendència sexual, cultural, de raça, religió ni pertinença a grup social o qualsevol altra.

L’EA aposta per l’ús de la Moneda Social de manera que intenta fer el mínim ús de l’euro i maximitza l’ús de sistemes econòmics no corrompibles, ja siguin monedes socials, intercanvis, sessions, regals, etc..

L’EA està basada en un model que ja utilitzen 15 ecoxarxes a Catalunya i que va arribar amb la creació de la Cooperativa del Montseny, i la Cooperativa Integral Catalana ara fa 7 anys.